Kontakty

Pavel Znamenáček

předseda svazu

+420 607 525 995

predseda@usteckekarate.cz

Ludmila Burešová

ekonom svazu

+420 777 730 120

ekonom@usteckekarate.cz

Vladimír Janda

předseda komise rozhodčích

Úsek rozhodčích se řídí nařízeními a podklady Českého svazu karate a plně je respektuje.

+420 604 925 475

kr@usteckekarate.cz

Pavel Znamenáček

předseda technicko metodické komise

+420 607 525 995

tmk@usteckekarate.cz

David Bázler

sportovně technická komise

+420 605 771 583

stk@usteckekarate.cz

Bc. Luděk Šíma

pověřenec pro zkoušky

+420 604 855 651

zkousky@usteckekarate.cz

Bc. René Baran

webmaster

+420 724 978 561

webmaster@usteckekarate.cz