Výbor Ústeckého svazu karate se na krátkém mimořádném jednání dohodl na změně usnesení z posledního jednání VV ÚSKe v roce 2010. Na základě žádosti pana Romana Masopusta mění původní zákaz účasti jmenovaného na akcích ÚSKe takto :

Do doby vyřešení celé kauzy ÚKSKe doporučuje Romanu Masopustovi, jako odpovědné osobě uvedeného klubu, distancovat se od všech akcí ÚKSKe do doby vyřešení celé kauzy.